juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.82 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

„188.p. Metāla un keramikas (šamota) dūmvadus ierīko un uztur kārtībā atbilstoši būvnormatīvu un piemērojamo standartu prasībām.”
„189. p. Dūmvadus un ventilācijas kanālus tīra atbilstoši apmācīts skursteņ­slaucītājs un par to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (11.pielikums).”
„190.p. Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu (12.pielikums).”
„191.p.Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:
191.1. ķieģeļu dūmvadus - ne retāk kā reizi gadā;
191.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus - ne retāk kā reizi divos gados ”
„192.p. Apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja eksplua­tācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem.”
„193.p.. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
193.1. reizi mēnesī - ilgdedzes apkures krāsnīm;
193.2. divas reizes - citām apkures ierīcēm.”

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.82 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:
„204.p. Ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādas ventilācijas sistēmas ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra ne retāk kā reizi gadā un par to izdara ierakstu apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (11.pielikums).”

Ventilācijas sistēmas tīrīšana ir nepieciešama, lai novērstu gaisa apmaiņas sistēmu piesārņojumu, kas nākotnē var radīt draudus cilvēku veselībai un ugunsdrošībai. Piesārņotās ventilāciju šahtās kultivējas dažādu slimību izraisītāji (mikrobi, vīrusi, alergēni), kuri var izraisīt slimības un alerģijas. Otra bīstamība no netīrām ventilācijām ir ugunsgrēka varbūtība. Kā rekomendē laba ugunsdrošības prakse: ventilācijas ir jātīra, lai maksimāli novērstu bīstamību.

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv