juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Elektropretestības mērījumi, zemējuma un zibensaizsardzības mērījumi

Izolācijas pretestības mērījumi

Elektrotehnisko izstrādājumu un aprīkojuma izolācijas pretestības mērīšana tiek veikta pēc to izgatavošanas, uzstādīšanas un ekspluatācijas procesā. Izolācijas pretestības mērīšanas veikšana ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli. Izolācijas pretestības mērīšana palīdz samazināt elektriskās strāvas zudumus elektropadeves līnijās, nodrošināt elektriskā aprīkojuma aizsardzību no īssavienojuma un garantēt personāla drošību.

Elektriskie mērījumi ir svarīgs etaps dzīvojamo māju, rūpniecisko un administratīvo objektu būvniecībā. Elektrotīkla un elektriskā aprīkojuma drošuma pārbaudes rezultāti palīdz iegūt atļauju objekta nodošanai ekspluatācijā.

SIA « Grenade&Serviss » piedāvā elektriskā aprīkojuma un elektrisko tīklu (līdz 1000 Volti un vairāk) izolācijas mērīšanas veikšanas kompleksos pakalpojumus. Mērīšanu veic kvalificēti speciālisti, pielietojot sertificētu aprīkojumu.

Mēs esam gatavi operatīvi atbraukt uz jebkuru objektu, lai veiktu nepieciešamos elektriskos mērījumus un testus, kas aptver:

 • instalācijas izolācijas pretestības mērīšanu;
 • elektrisko kabeļu izolācijas pretestības mērīšanu;
 • transformatoru izolācijas pretestības mērīšanu;
 • elektrodzinēju izolācijas pretestības mērīšanu;
 • ģeneratoru statoru tinumu izolācijas pretestības mērīšanu.

Mūsu uzņēmums veic savu darbu atbildīgi, profesionāli un augstā tehnoloģiskā līmenī. Izolācijas pretestības mērīšanas cena ir atkarīga no darbu sarežģītības un apjoma.

Pēc mērīšanas veikšanas pasūtītājs saņem tehnisko atskaiti, kura satur mērīšanas protokolus, aizrādījumu un rekomendāciju sarakstu (ar problēmu novēršanu).

 • Zemējuma pretestības mērīšana

Zemējumsir tehniskās ierīces vai objekta elektrisks savienojums ar zemējumietaisi. Mākslīgais iezemējums sastāv no iezemētāja un zemējumvada, kas savieno zemējumietaisi ar zemētāju. Zemētājs var būt vienkāršs metāla stienis vai sarežģīts speciālās formas elementu komplekss. Kā zemējumvadu izmanto speciālu vara stiepli vai sloksni.

Pie dabīgā zemējuma ir pieņemts attiecināt tās konstrukcijas, kuru uzbūve paredz pastāvīgu atrašanos zemē. Dabīgā zemējuma pretestība netiek regulēta un tās nozīmei netiek izvirzītas nekādas prasības. Dabīgā zemējuma sistēmas nevar izmantot kā elektroiekārtu iezemējumu. Pie dabīgiem zemētājiem attiecas pazemes komunikācijas, ūdensvada caurules, dzelzsbetona konstrukciju armatūra.

Zemējumu ir nepieciešams uzstādīt uz visa maiņstrāvas un līdzstrāvas elektriskā aprīkojuma ar spriegumu līdz 1 kV un vairāk. Tas palīdz nodrošināt drošu un savlaicīgu elektroaizsardzības iekārtu nostrādāšanu īssavienojuma rašanās gadījumā uz aprīkojuma korpusa.

Elektrodrošības noteikumos ir kopējās prasības zemējuma sistēmām un cilvēku aizsardzībai pret ievainojumiem ar elektrisko strāvu elektriskā aprīkojuma izolācijas bojājumu gadījumos.

Zemējuma pretestība

Zemējuma pretestība ir sprieguma uz zemējumietaisi attiecība pret strāvu, kura aiziet no zemētāja zemē. Zemējuma pretestības mērvienība ir Oms, un tam jābūt minimāli zemam lielumam.

Viss elektriskais aprīkojums un elektronika tiek veidoti, pielietojot zemējuma pretestības normētus lielumus = 0,5, 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30 un 60 Omi.

 • privātmājās, kas ir pieslēgtas pie elektrotīkla ar spriegumu 230 volti/400 volti, ir nepieciešams lokālais zemējums ar pretestību ne vairāk par 30 Omi;
 • privātmājas gazifikācijas gadījumā jāuzstāda standarta zemējums ar 30 Omiem. Izmantojot bīstamu aprīkojumu (gāzes katlu), ir nepieciešams izmantot lokālu zemējumu ar pretestību ne vairāk par 10 Omiem;
 • zemējuma pretestībai zibens uztvērēju pieslēgšanai jābūt ne vairāk par 10 Omiem;
 • strāvas avota (ģeneratora vai transformatora) zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai kā 2, 4 un 8 Omi;
 • telekomunikāciju pieslēgumu zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 2 vai 4 Omiem.

Zemējuma pretestības mērīšana

SIA « Grenade&Serviss » veiks zemējuma pretestības mērīšanu, lai noteiktu tās atbilstību normatīvajām prasībām un tehniskajiem dokumentiem. Zemējuma pretestības mērīšanu jāveic kvalificētiem speciālistiem ar profesionāla aprīkojuma palīdzību.

Zemējumietaises pārbaude ietver:

 • zemējuma sistēmas vizuālu apskati;
 • zemējumietaises atbilstības pārbaudi projektam un normatīvai dokumentācijai;
 • zemējumietaises elementu pretestības mērīšanu;
 • cilpas “fāze – nulle” pilnās pretestības mērīšanu;
 • zemējuma kontūra pretestības mērīšanu.

Izņemot zemējuma mērīšanu, tiek veikta zemējuma redzamo daļu vizuāla apskate un vadu izolācijas pretestības mērījumi. Šādi diagnostiskie pasākumi ir jāveic ne mazāk kā divas reizes gadā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238:

54. Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) atbilst tehniskā projekta risinājumam, to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām.
55. Elektroiekārtu un elektroierīci uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām (turpmāk – ražotāja prasības).
56. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;
56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā.

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv