juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Ugunsdrošības instruktāža

Ugunsdrošības instruktāža


Ugunsdrošības instruktāža

 

Jauno noteikumu prasības maina ugunsdrošības instruktāžas veikšanas kārtību un tās biežumu. Noteikumu 185.punkts nosaka, ka „Ugunsdrošības instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto." Savukārt 190.punktā noteikts ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums:

"Ugunsdrošības instruktāžu veic:

190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;

190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā;

190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā."

Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos arī noteikta prasība personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic instruktāžu un praktiskās nodarbības, – tām ir jābūt profesionālajai izglītībai ugunsdrošībā vai attiecīgai apmācībai ugunsdrošības jomā.

178.punkts nosaka, ka: "Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);

178.2. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām)."

lvenrues

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv