juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde

Pārbaude, apkope, labošana, atbrīvošanās

Šajā lietošanas instrukcijā ietilpst visas tehniskās un administratīvās darbības, ieskaitot kontroles darbības, lai uzturētu iekārtu tādā stāvoklī vai padarītu to piemērotu tam stāvoklim, kurā tā var izpildīt visas nepieciešamās funkcijas. Šo darbību mērķis ir “iekārtas atgriešana standarta stāvoklī”, tas ir, tādā stāvoklī, par kādu ugunsdzēsības aparāts .To aktivitāšu, kuras tiek veiktas, lai nodrošinātu iekārtu piemērotā stāvoklī, apmērs sevī iekļauj:

 

1. Pārbaudes – tās veic īpašnieki un lietotāji:

  • Pārbaudīt, vai ugunsdzēsības aparāts ir novietots atbilstošajā vietā;

  • Vai tas ir viegli pieejams;

  • Vai darbības instrukcijas uzlīme ir izlasāma;

  • Vai tas nav redzami bojāts;

  • Vai tā blīves un zīmogs ir neskarti;

  • Vai spiediena vārsts darbojas atbilstoši vajadzībām;

  • Vai tas ir piemērota veida un izmēra;

  • Ja ugunsdzēsības aparātam ir nepieciešams veikt apkopes aktivitātes, tas jāaizstāj ar tāda paša veida ugunsdzēsības aparātu, kurš piemērots tai pašai ugunsdzēsības grupai un kuram ir tāds pats ugunsdzēsības reitings.

Lietotāja veiktās kontroles biežums ir ne retāk kā vienreiz gada ceturksnī.

 

2. Pārskats – apmācīts darbinieks uztur ugunsdzēsības aparātu labā stāvoklī

 

Nr.

 

Sastāvdaļa

Nosacījumi

Biežums

 1  

Korpuss

 

Pārbaudīt cilindra kopējo tehnisko stāvokli.

Pārbaudīt ražošanas datumu un ilgstoši esošus apzīmējumus.

Pārbaudīt krāsas slāņa stāvokli (rūsas gadījumā ugunsdzēsības aparātu nepieciešams norakstīt).

Pārbaudīt uzlīmes stāvokli un salasāmību.

Atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

 2  

Palaišanas mehānisms

 

Pārbaudīt ārējās sastāvdaļas (sviru, korpusa utt. stāvokli).

Pārbaudīt blīvējumu.

Pārbaudīt, vai uz korpusa un uzgaļa priekšpusē nav pulvera palieku.

Pārbaudīt spiedienu korpusā, izmantojot kontroles manometru vai spiediena vārsta izpildījumu.

Atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

 3  

Izplūdes šļūtene

 

Pārbaudīt tehnisko stāvokli (ārējā slāņa bojājumus, terminālu un skavu stāvokli).

Pārbaudīt caurlaidību.

Pārbaudīt iekārtas stāvokli atbilstoši izdotajam sertifikātam.

Atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

4

Ugunsdzēsības pulveris

Pārbaudīt pulvera statusu, to vairākkārtīgi kustinot ugunsdzēsības aparāta iekšienē un pārliecinoties, ka tas ir plūstošs.

Nosvērt visu ugunsdzēsības aparātu, lai noteiktu ugunsdzēsības materiāla daudzumu (salīdzinot ar dokumentos minēto).

Atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijām, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

 

 

3. Labošana – ja bojāti fundamentālas ugunsdzēsības aparāta sastāvdaļas vai beidzies ugunsdzēsības materiāla derīguma termiņš. Šīs darbības veic autorizēts apkopes tehniķis.

 

Nr.

 
 

Sastāvdaļa

Nosacījumi

 

Biežums

 1  

Korpuss

 

Pārbaudīt cilindra kopējo stāvokli.

Pārbaudīt ražošanas datuma un ilgstoši esošu apzīmējumu stāvokli.

Krāsas slāņa pārbaude (ievērojamas rūsas gadījumā ugunsdzēsības aparātu nepieciešams norakstīt/utilizēt).

Uzlīmes stāvoklis un salasāmība.

Iztukšot korpusu no ugunsdzēsības pulvera

Korpusiem, kuru tilpums ir lielāks par 6 litriem ūdens, veikt UDT inspekciju (iekšējo un ārējo apskati, spiediena testu).

Nožāvēt korpusu pēc testu veikšanas.

Piepildīt ar atbilstošo pulveri tādā apmērā, kas atbilst CNBOP izdotam sertifikātam konkrētajam ugunsdzēsības aparāta veidam.

 

Katrus piecus gadus

 2  

Palaišanas mehānisms

 

Noņemt palaišanas mehānismu.

Noņemt sifona cauruli un pārbaudīt tās caurlaidību.

Pārbaudīt atsperes stāvokli, rūsas gadījumā to nomainīt.

Pilnīgi iztīrīt, ja nepieciešams – iztīrīt un izžāvēt vārsta korpusu.

Nomainīt gumijas blīves pie virzuļa.

Pārbaudīt korpusa virsmu, lai atklātu mehāniskus bojājumus vai plaisas.

Pārbaudīt vītnes stāvokli.

Salikt vārstu atbilstoši dokumentācijai.

 

Katrus piecus gadus vai priekšlaicīga nolietojuma vai bojājumu gadījumā

 3  

Izplūdes šļūtene

 

Pārbaudīt tehnisko stāvokli (ārējā slāņa bojājumus, terminālu un skavu stāvokli), ja novērojami bojājumi – aizvietot ar jaunu iekārtu.

Pārbaudīt caurlaidību.

Pārbaudīt iekārtas stāvokli atbilstoši izdotajam sertifikātam.

 

Katru piecus gadus vai bojājumu gadījumā.

4  

Ugunsdzēsības pulveris

 

Uzmanīgi izliet veco pulveri.

Piepildīt ar jaunu pulveri atbilstoši sertifikātam.

Nav ļauts samaisīt ar citu pulveri.

 

Katrus piecus gadus vai priekšlaicīga nolietojuma gadījumā.

 

 

4. Atbrīvošanās – atbrīvošanās no ugunsdzēsības aparāta, kuru vairs nav iespējams uzturēt.

 

Nr.

 

Sastāvdaļa

 

Kontroles nosacījumi

 

Biežums

 
 1  

Korpuss

 

No korpusa jāatbrīvojas šādos gadījumos:

Spiediena problēmas

Rūsa lielā daļā cilindra.

Slikts vītņu savienojumu stāvoklis.

UDT inspekcijas negatīvi rezultāti.

Sakniedēts korpuss.

 
 2  

Palaišanas mehānisms

 

Mehānisku bojājumu gadījumā vai rezerves daļu trūkuma gadījumā.

 
 

Izplūdes šļūtene

 

Plaisas ārējā slānī.

Terminālu vai skavu bojājumi.

 
4

Ugunsdzēsības pulveris

Pulvera trūkums atbilstoši sertifikātam.

Kunkuļains (sabiezējis) pulveris.

Pārāk liels mitrums.

Mehānisks un ķīmisks piesārņojums.

 

 

 

5. Veikto darbu apstiprināšana:

 

Pēc veiktām kontroles, apkopes vai labošanas darbībām autorizētajam pakalpojumu sniedzējam jāizsniedz sertifikāts par šo pienākumu veikšanu. Šo darbu veikšanas pierādījumi ir arī informācija uz pakalpojumu uzlīmes, tajā ietilpst:

  • Apkalpes aktivitātes veids (inspekcija, apkope, labojumi);

  • Apkopes veicēja nosaukums un adrese;

  • Atbildīgās personas dati;

  • Veiktās aktivitātes datums (gads un mēnesis);

  • Nākamās aktivitātes datums (gads un mēnesis).

 

6. Svarīgāko noteikumu un standartu saraksts:

 

 • Iekšlietu un administrācijas ministra regula, 2006. gada 21. aprīlis (Journal of Laws No. 60, item. 563).

 • PN-EN standarti par ugunsdzēsības aparātiem;

 • projekts PN-EN 12367 par pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem – apkopi;

 • Likums par atkritumu savākšanu.

Inspekcijas, apkopes un labošanas laikā izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un ugunsdzēsības materiālus, kurus izmanto ugunsdzēsības aparātu ražotāji.

Ugunsdzēsības aparāta tehniskajam stāvoklim pēc labošanas jāatbilst testētajiem paraugiem, par kuriem ražotāji ir saņēmuši sertifikātus. Šo noteikumu neievērošana nozīmē kriminālsodu saskaņā ar Likumu par aizsardzību pret uguni.

 

Ar attēlā uzrādīto aparatūru PSM JUNIOR tiek veikta pulvera ugunsdzēšamo aparātu uzpilde, kā arī pulvera airācija(ko veic pie divgadējās apkopes).

 

 

Ar attēlā uzrādīto aparatūru VULKAN tiek veikta ogļskābās gāzes ugunsdzēšamo aparātu uzpilde.

 

 

 

lvenes

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv