juras administracijaLatvijas-ugunsdzsju-asocicija

Sazinieties ar mums jau šodien!

 + 371 29470407 

info@grenadeserviss.lv 

LVS-zīmes ar mūsu artikuliem

Objektos un darba vietās lietojamās aizlieguma zīmes

Izmēri:01=d100; 02=d150; 03=d200; 04=d250mm


A-9.1. Nelietot atklātu uguni


A-9.2. Nesmēķēt 


A-9.3. Nekurināt ugunskuru


A-9.4. Nedzēst ar ūdeni


A-9.10. Kustība aizliegta - elektrobīstamība


A-9.11. Gājēju kustība aizliegta


A-9.7. Nepiederošām personām kustība aizliegta


A-9.12. Iekšējā transporta kustība aizliegta


A-9.13. Nepieskarties


A-9.14. Nestāvēt zem kravas

A-9.5. Neslēgt

A-9.6. Nelietot ugunsdzēsības kāpnes


A-9.8. Nenovietot kravu/materiālus


A-9.9. Nelietot liftu ugunsgrēka vai briesmu gadījumā


A-9.15. Kustība aizliegta - nepabeigtas sastatnes

A-9.28

 

A-9.27

A-9.26

SMEKETAIZLSODS2

A-9.2.04 (10 x 7 cm)

   
Zīme A-9.30.Nesmēķēt 10 metrus no ieejas

A-9.29 Nepiederošām personām ieeja aizliegta

IMG

S-013

 

 Aizliegts A-9.17.  Nav dzerams A-9.16

 Aizliegts lietot

mobilo tel. A-9.18.

 Ieeja ar dzīvniekiem

aizliegta A-9.19

"Aizliegts" Nav dzerams   Aizliegts lietot mobilo tālruni Ieeja ar dzīvniekiem aizliegta

Ieeja ar saldējumu

aizliegta A-9.20

Ieeja ar fotoaparātu

aizliegta A-9.21

Filmēt aizliegts 

A-9.22

Ieeja aizliegta

A-9.24

Ieeja ar saldējumu aizliegta

Ieeja ar fotoaparātu aizliegta

Ieeja aizliegta

Ieeja ar skrituļslidām aizliegta

A-9.25.

Noslāpēt dzinēju

An-001

Ieeja ar riteni aizliegta

A-9.23.

Neēst,nedzert

A-9.31 

Ieeja ar skrituļslidām aizliegta

Ieeja ar riteni aizliegta

.

 

Objektos un darba vietās lietojamās brīdinājuma zīmes

izmēri : 01=h8-h10cm                  03=h16-h20cm

              02=h11-h15cm                04=h21-h25cm


B-10.1. Degoša viela
Ugunsbīstama telpa


B-10.2. Eksplozīva viela
Sprādzienbīstama telpa


B-10.3. Oksidējoša viela


B-10.4. Toksiska viela


B-10.5. Kodīga viela


B-10.6. Bīstami - elektrība


B-10.7. Vispārīga bīstamība


B-10.8. Nejonizējoša radiācija


B-10.9. Radioaktīva viela


B-10.10. Bioloģiskais risks


B-10.19. Lāzera stars


B-10.11. Zema temperatūra


B-10.20. Magnētiskais lauks

 

B-10.12 Gāzes baloni

Bez-nosaukuma

B-10.12. Spiediena balons


B-10.13. Izliet/izbērt riskanti


B-10.21. Uzmanību, pacelta krava


B-10.22. Iekšējais transports


B-10.23. Nepabeigtas sastatnes


B-10.24. Uzmanību, šķēršļi


B-10.25. Uzmanību, nelīdzens


B-10.26. Uzmanību, pakāpiens


B-10.27. Uzmanību, slidens


B-10.14. Trausla virsma


B-10.28. Dziļš ūdens


B-10.15. Kaitīga vai kairinoša viela


B-10.16. Sazemējums


B-10.29. Uzmanību, krītoši objekti


B-10.17. Augsta temperatūra

 


B-10.18. Uzmanību, karsta virsma

 


B-10.30. Uzmanību, karsts tvaiks

 

 B-10.31. EksplozĪva vide

 

Spriegums 220V B-10.32.

 

Spriegums 380V B-10.33.

B-10.34.01 Elektroiekārtas un elektroaprīkojums sprādziendrošā izpildījumā

 

   

 

                                                       

Objektos un darba vietās lietojamās rīkojuma zīmes

Izmēri:01=d100  ; 02=d150;  03=d200; 04=d250mm


R-11.13. Jālieto aizsargbrilles


R-11.14. Jālieto aizsargķivere


R-11.1. Jālieto aizsargķivere un sejas aizsardzības līdzekļi


R-11.2. Jālieto sejas aizsardzības līdzekļi


R-11.15. Jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi


R-11.3. Jālieto aizsargjosta


R-11.4. Jālieto sejas maska


R-11.5. Jālieto gāzmaska


R-11.6. Jālieto respiratoru


R-11.16. Jālieto darba apavi


R-11.7. Jālieto aizsargcimdi


R-11.8. Jālieto speciālie apavi


R-11.9. Jālieto glābšanas veste


R-11.10. Jālieto aizsargkostīms


R-11.17. Gājēju ceļš (maršruts)

 

 

                          
R-11.18. Vispārīga rīkojuma zīme, kuru lieto kopā ar citām zīmēm

 

 


      R-11.11. Smēķēšana vieta

 

 

                   
                  R-11.12. Jālieto pārejas

Bez-nosaukuma2

R-11.19 Sazemēt

 

 

 

   

 

                                   

    S-045 Smēķēt atļauts

 

 

Objektos un darba vietās lietojamās ugunsdrošības un civilās aizsardzības zīmes

Izmēri:01=100x100;   02=150x150;

             03=200x200     04=250x250mm

U-12.1. Ugunsdzēsības krāns

U-12.2. Ugunsdzēsības

aparāts


U-12.3. Ugunsdzēsības un glābšanas kāpnes


U-12.4. Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi

Bez-nosaukuma1

U-12.4 Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi

 

Ugunsdzesibas-parklajs

U-12.4.03 Ugunsdzēsības pārklājs

(10x20cm)

 

 

U-12.5. Automātisko un manuālo ugunsdrošības sistēmu un iekārtu ieslēgšana


U-12.6. Akustiskās trauksmes manuālais signāldevējs

U-12.7. Telefons ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

izsaukšanai ar papildinformāciju "Zvanīt 112"


U-12.8. Ugunsdzēšanas sistēmu sausais cauruļvads

  
U-12.9.
Atklātu un slēgtu ūdens tilpņu ūdens ņemšanas vieta (jānorāda ierobežota apjoma tilpnes tilpums) nepieciešamības gadījumā lieto kopā ar zīmēm

 U-12.11un U-12.14


U-12.11.


U-12.11.


U-12.11.

 

 

008

007

007

 

UL-USVI

 

  IMG 0001

009

 

neienakt aerosols

S-034

(7 x 30 cm) 

Virziens uz ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietu

zīme
U-12.13. Civilās aizsardzības aizsargbūve (patvertne)

 

 

Cipariņi no „0-9” = U-12.17.01

 

zvant-112 60x180mm apg

U-12.19 (60 x 180 mm)

U-12.20.

U-12.20.


U-12.19.04

S-050

 

20190305 141552

S-050

U-12.19.05

U-12.21

Atbildgais-par-ugunsdrobu 60x180mm apg

U-12.18. (60 x 180 mm)

 

S-012

 

IMG

S-035 (10 x 20 cm)

   

zīme
U-12.14.
Ūdens tilpņu un ūdens ņemšanas aku savienojošo cauruļvadu noslēdzošais aizbīdnis. (Jānorāda ierobežota apjoma tilpnes tilpums) Nepieciešamības gadījumā lieto kopā ar zīmi 12.9.

zīme
U-12.15. Ūdens ugunsdzēsības hidrants

zīme
U-12.16. Putu šķīduma ugunsdzēsības hidrants

Apzīmējumi (zīmes izmēri 200x200 mm)
C vai I - cilpveida vai izzara ūdensvads (burtu augstums - 20 mm)
9999 - hidranta numurs (ciparu augstums - 20 mm)
R vai M - hidranta tips (burtu augstums - 20 mm)
300 - ūdensvada diametrs, mm. (ciparu augstums - 30 mm)
10.5 - attālums no zīmes līdz hidrantam, m. (ciparu augstums - 30 mm)
UH vai PH (burtu augstums - 40 mm)

 

 

  S-005

 

VIDEONOVROANA

S-011

IMG  AN-002

 

C-001

C-003

C-004

C-002

CN-001

 

                                                                                                                 

 

Objektos un darba vietās lietojamās evakuācijas, papildizeju un pirmās palīdzības zīmes


E-13.1.


E-13.2.


E-13.3.


E-13.4.

Evakuācijas izejas

Evakuācijas izejas piemērotas cilvēkiem ar kustības traucējumiem


E-13.5.


E-13.6.


E-13.7.


E-13.8.


E-13.9.


E-13.10.

 E-13.11.           Virziens uz evakuācijas izejām

 


E-13.12.


E-13.12.

Virziens uz evakuācijas izejām un papildizejām pa kāpnēm uz leju


E-13.14.


E-13.14.

Virziens uz evakuācijas izejām un papildizejām pa kāpnēm uz augšu


E-13.17.


E-13.17.


E-13.19

zīme
E-13.19.


E-13.21.


E-13.21.

Virziens uz evakuācijas izejām vai papildizejām cilvēkiem ar kustības traucējumiem


E-13.29.

    

  Ieeja E-13.53.
E-13.23.


E-13.28.


E-13.25.

zīme          Izeja E-13.53


E-13.26.

 

 

(Lieto kopā ar zīmēm  E-13.1.-E-13.4)


E-13.25.


E-13.28.


E-13.29.

 

Virziens uz papildizejām


E-13.42.


E-13.42.

Evakuācijas virziens


E-13.43.


E-13.43.


E-13.43.


E-13.43.

Atvērt bīdot

Atvērt pagriežot


E-13.47.


E-13.47.

Atvērt stumjot (avārijas aizslēgs - antipanika)


E-13.49. Atvērt sasitot


E-13.50.
Virziens uz ārējām vertikālām evakuācijas kāpnēm

Atslēgt - atvērt nospiežot0001.jpg
E-13.51. Atslēgt - atvērt nospiežot


E-13.52. Papildizeju atslēgas

pre.JPG

Pirmās palīdzības punkts ar papildus pierakstu vietu.

Aptiecia

APTIECIŅA (UZRAKSTS)

P-13.5

 

 

S-007

 

S-007


P-13.30. Pirmās palīdzības punkts


P-13.31. Droša pulcēšanās vieta


P-13.32.
Telefons neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai


P-13.33. Nestuves


P-13.34. Sanitārā apstrāde


P-13.35. Pārsiešanas punkts


P-13.36. Elpošanas līdzekļi


P-13.37. Atdzīvināšanas līdzekļi


P-13.38. Atvērt virzienā no sevis


P-13.38. Atvērt virzienā uz sevi


P-13.40. Evakuācija izejas no

telpas, kurai nav citu izeju

 

 

Tualete kungiem S-044

   

 

Tualete dāmām S-044

AVARIJAS-POGA5X10-LUMEL-AP

Evakuācijas durvju atvēršanas avārijas poga EL - AP  

 

ĶĪMISKO VIELU MARĶĒŠANA

 

 Kaitīgs,toksisks  Bīstams videi  Viegli uzliesmojošs Sprādzienbīstams
     
Kodīgs,kairinošs  Spēcīgs oksidētājs  Kaitīgs,toksisks  Kaitīgs,kairinošs
   

 

 

 

CITAS IESPĒJAS PASŪTĪT UZLĪMES  ARĪ UZ SPEC.PASŪTĪJUMU!

 

   
 S-032   aizliegums1

  aizliegums2

A-9.9.02
 

 

S-033

S-003

 

EL-EGAVFT 20X30cm

EL-EGAVFT

20 x 30 cm

EL-PVLF 10x30cm

EL-PVLF

10 x 30 cm

   Savaciet-pec-sava-suna a3

S-026

(Zīme uz komateksa)

32 x 22 cm

1 2 3 4 5

S-004

20200911 120216  

S-038

20201002 152913

UD

 

 

UZLĪMES AUTOMAŠĪNĀM

 

  LV-10X15

LV 10 x 15 cm

  M-20X20X20

M 20 x 20 x 20 cm

  LV-7X14

 LV 7 x 14 cm

  LV-17X1

 LV 11 x 17 cm

SO-100

S-030Avrijas-sldzim1

S-030 

SO-101sdvietu-skaits1

SO-101

 

 

STĀVU UZLĪMES 

 
     
     
 
 

 

 

 

lvenes

Laiks noskatīt dūmu detektorus!

 

Vakances!

 

Jaunākās akcijas!

 

Darba laiks darba dienās

9:00 - 17:00
Sestdienās, svētdienās un svētku dienās nestrādājam!

Kontakti

 

 + 371 29470407 

  info@grenadeserviss.lv